IMPRESSZUM ÉS ADATVÉDELEM

Információ az Elektronikus Kereskedelemről szóló Törvény  5. bekezdésének megfelelően:

ALUKÖNIGSTAHL GmbH
Goldschlagstrasse 87-89
A-1150 Bécs

 

Telefon: +43-1-98 130-0
Fax: +43-1-98 130-64

 

e-mail: office@alukoenigstahl.com
Internet: www.alukoenigstahl.com or www.koenigstahlholding.com

Kereskedelmi kamarai tagság:
Bécs – Alsó-ausztriai Kereskedelmi Kamara

az Elektronikus Kereskedelemről szóló Törvény szerinti illetékes hatóság: 15-ik kerületi Törvényszéki kerületi hivatal

 

Kereskedelmi cégjegyzékszám: 84119f
Kereskedelmi Cégbíróság: Bécsi Kereskedelmi Bíróság
Adószám: ATU 15589708

​​Vezetőség:
KR Ewald ​Müller
Ing. Christian Krenn, MAS MSc
Ing. Günther Sturm

 

 

A weboldal általános szerződési feltételei​

Üdvözöljük weboldalunkon és köszönjük érdeklődését vállalatunk és termékeink iránt. Weboldalunkra, mely a www.alukoenigstahl-inow.com (“weboldal”), az alábbi felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezek a feltételek a felhasználó és az ALUKÖNIGSTAHL GmbH, mint ezen weboldal szolgáltatója közötti kapcsolatra érvényesek, és a weboldal elérésekor mindig kötelező érvényűek. Amennyiben a webhely egyedi felhasználóira vonatkozó különleges feltételek eltérnek az alábbi felhasználási feltételektől, ezt kifejezetten megemlítik a weboldal megfelelő oldalán. Ilyen egyedi esetekben, a különleges felhasználói feltételeket is alkalmazni kell. Az alábbiakban fontos tájékoztatást nyújtunk weboldalunk használatát illetően:

Ezt a weboldalt a lehető legnagyobb gondosság, megbízhatóság és rendelkezésre állás biztosításával tartjuk fenn. Azonban nem garantálhatjuk, hogy a megadott információ hibamentes, naprakész és hiánytalan. A felhasználó saját felelősségére használja az internetet. ALUKÖNIGSTAHL GmbH sem az internet műszaki feltételekből adódó hibás működéséért, sem pedig az internetelérésért nem felelős. Nem vagyunk felelősek azért sem, hogy a weboldalon keresztül kínált szolgáltatások folyamatosan elérhetőek legyenek, vagy hogy a kívánt kapcsolatok feltétlenül létrejöjjenek, vagy a tárolt adatok minden körülmények között érintetlenek maradjanak, avagy bármely továbbított adat feldolgozásra kerüljön.

Jogosultak vagyunk a weboldal tartalmát, különösen a kínált árukat és a műszaki információt bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztatni. Nem tartozunk felelősséggel azért, ha a weboldalon bármely információ elvesztette érvényességét. Ezenkívül nem vagyunk felelősek a továbbított adatok tartalmáért és az oldalon elérhetővé tett adatokért.

Továbbá az ALUKÖNIGSTAHL GmbH nem vállal semminemű felelősséget az ezen a weboldalon található adatok használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Ennek értelmében a Termékfelelősségi törvény 9. §-a értelmezése szerinti következményes károkért és anyagi károk megtérítéséért vállalt felelősség kölcsönös megegyezés alapján kizárt.

A weboldal használatával Ön tudomásul veszi a weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeink érvényességét. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, kérjük, ne használja ezt az oldalt. Amennyiben saját általános szerződési feltételei ellentmondanak ezeknek az általános szerződési feltételeknek, előbbieket úgy tekintjük, mint amelyekről nem állapodtak meg és ennél fogva nem alkalmazhatónak tekintendők. Ezúton engedélyt adunk arra, hogy ellátogasson weboldalunkra és annak részeit letöltse, feltéve, hogy védi és nem sérti jogainkat, különösen a szerzői jogi törvényből eredő jogokat. Ez azt jelenti, hogy Önnek nincs joga bármi módon felülvizsgálni vagy továbbítani azt harmadik félnek vagy harmadik félnek bármilyen jogot biztosítani a weboldalra vagy annak részeire, akár online vagy offline állapotban a letöltés után. A weboldal bárminemű helytelen használata ennek megfelelően a szerzői jogi törvény, a márka- és szerzői jogi törvény, a tisztességtelen versenyről szóló törvény vagy más törvények megsértését jelentheti. Ilyen jogsértés esetén jogunkban áll megtagadni Öntől a weboldalunkhoz való további hozzáférést, elkobozni és megsemmisíteni a weboldalunkról kapott adatokat, továbbá kártérítést követelni az ilyen használatból eredő esetleges hátrányainkért. A weboldal teljes vagy részleges használata, különösképpen szövegek, szövegrészek, képek, videók és/vagy hangadatok, valamint a weboldal használatával kapcsolatos bármilyen cselekmény, hallgatólagos beleegyezés vagy gondatlanság tekintetében kizárólag az osztrák törvények az irányadóak. Ha Ön nem fogyasztó és a Fogyasztóvédelmi Törvény nem rendelkezik másképp, kizárólag a székhelyünk ügyében eljáró bíróság lesz a helyszíne bármely, a weboldal használatából eredő vita megtárgyalásának.

Az ALUKÖNIGSTAHL GmbH fenntartja a jogot, hogy időközönként módosítsa ezeket a felhasználási feltételeket, és összhangba hozza őket az új technikai fejleményekkel és jogi körülményekkel. Amennyiben e rendelkezések bármelyike ​​érvényét veszti, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az üzleti célnak és a hatályát vesztett rendelkezés céljának leginkább megfelelő rendelkezés fog az érvénytelen rendelkezés helyébe lépni. Ugyanez vonatkozik a felhasználási feltételek bármelyikének kihagyása esetére is. ​​​

 

Adatvédelmi nyilatkozat webhely

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat részletes tájékoztatást ad az ALUKÖNIGSTAHL Csoport (a továbbiakban: AKS vagy “mi“) weboldalának használatakor átadott, begyűjtött és tárolt információról, és arról, hogyan védi az AKS ezt követően ezeket az adatokat.

 

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat weboldalunk minden látogatójának (“érintett” vagy “Ön“) szól.

Személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletével (“GDPR“) és a vonatkozó nemzeti adatvédelmi törvényekkel összhangban kezeljük. Hacsak jelen Adatvédelmi nyilatkozatban másként nincs meghatározva, az itt használt kifejezések jelentése megegyezik a GDPR-ban használt jelentésekkel.

 1. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

Amikor ellátogat weboldalunkra, az Ön által önként megosztott adatokat kezelhetjük, (pl. amikor webináriumra regisztrál, vagy kapcsolatfelvételi űrlapunkat használja).

Azonban anélkül is ellátogathat weboldalunkra, hogy ténylegesen személyes információt szolgáltatna nekünk. Ebben az esetben csak olyan adatot gyűjtünk be, amelyet az Ön böngészője továbbít a mi weboldalunk szerverének (ún. „naplófájlok”), továbbá olyan adatokat, amelyeket sütik vagy hasonló technikák használatával gyűjtünk.

Az alábbiakban tájékoztatni szeretnénk Önt arról, milyen módon gyűjtünk személyes információt Önről weboldalunkon, és azokról a törvényes célokról, amelyekre felhasználjuk azokat.

 

Személyes adatok, amelyeket Ön ténylegesen megoszt velünk

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk weboldalunkon keresztül, olyan személyes adatokat kezelünk, amelyeket Ön önként megosztott velünk. Ez a következő ajánlatainkhoz kapcsolódik:

 

Kapcsolatfelvételi űrlap: Ha a weboldalunkon megadott kapcsolatfelvételi űrlap segítségével szándékozik felvenni velünk a kapcsolatot, az Ön által velünk megosztott adatokat (pl. név, titulus, email cím, lakcím és az ön kérése) fogjuk feldolgozni. Ezeket az adatokat azért kezeljük, hogy megválaszolhassuk kérdéseit, teljesítsük kérését vagy más módon kommunikáljunk Önnel.

 

Jogalap: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (b) pont – (elő)szerződéses kötelezettségek teljesítése.

 

Hírlevél: Ha Ön a weboldalon feliratkozott hírlevelünkre, az Ön által megadott személyes adatokat (pl. név, email cím, születési dátum, termékpreferenciák) feldolgozzuk, annak érdekében, hogy a kért hírlevelet termékeinkről szóló testre szabott információval és az elérhető promóciókkal tudjuk elküldeni Önnek. Ha nem kíván több hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat a hírlevél megfelelő hivatkozására kattintva vagy emailben is elküldheti nekünk lemondását.

Jogalap: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (a) pont – Beleegyezés.

Néhány, a fent említett ajánlatainkkal kapcsolatos általunk kért adatot kötelezően kitöltendő mezőként (*) jelölhetünk meg. Nem kötelezhetjük ezeknek az adatoknak a megadására. Azonban előfordulhat, hogy e nélkül az információ nélkül nem tudjuk feldolgozni kérését vagy nem tudunk szolgáltatást nyújtani.

 

Naplófájlok

Anélkül is ellátogathat weboldalunkra, hogy ténylegesen személyes információt szolgáltatna nekünk. Ebben az esetben csak olyan adatot gyűjtünk be, amelyet az Ön böngészője továbbít a mi weboldalunk szerverének (ún. „naplófájlok”).

 

Naplófájljaink az alábbi információt tartalmazzák: (i) weboldalunk látogatásának napja és időpontja, (ii) az Ön böngészőjének típusa, verziója és beállításai, (iii) az Ön operációs rendszere és szolgáltatója, (iv) a kért oldalak és fájlok, (v) a mi weboldalunkra látogatás előtt használt weboldal és (vi) az ön IP címe. Az IP cím az Ön számítógépéhez rendelt konkrét szám, amely lehetővé teszi a készülék számára, hogy az internetprotokoll (IP) használatával kommunikáljon a hálózaton. Az IP címek személyes adatoknak minősülhetnek, mivel bizonyos körülmények között lehetővé teszik a felhasználó azonosítását.

Ezeknek a naplófájloknak a kezelése azért szükséges számunkra, hogy biztosíthassuk weboldalunk folyamatos működését, stabilitását és biztonságát.  Előfordulhat, hogy törvényszéki vizsgálat részeként is kezelnünk kell ezeket az adatokat biztonsági esemény esetén, vagy felhasználói statisztikák összeállításakor. Statisztikai célból csak névtelen formában használjuk az Ön IP címét.

 

Jogalap: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (f) pont (jogos érdek weboldalunk funkcionalitásának, stabilitásának és biztonságának fenntartásában)

 

Cookie-k (sütik)

Ez a weboldal sütiket használ. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket számítógépe böngészője tárol. A sütik nem tudnak elérni, elolvasni vagy módosítani az Ön eszközén tárolt egyéb adatot. Amikor “sütikről”, beszélünk, más hasonló célú technikákat is beleértünk, például a pixel címkéket.

Weboldalunkon kétféle sütit használunk:

Feltétlenül szükséges sütik: A feltétlenül szükséges sütik nélkül weboldalunk megfelelő működését nem, vagy csak korlátozott mértékben tudnánk garantálni. A feltétlenül szükséges sütik használata weboldalunkon az Ön beleegyezése nélkül is lehetséges. Azonban böngészője beállításainak megváltoztatásával bármikor letilthatja a sütiket.

 

Jogalap: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (f) pont – jogos érdek.

 

Opcionális sütik: az ilyen sütiket weboldalunk fejlesztésére, az Ön felhasználói élményeinek optimalizálására, a felhasználói viselkedés elemzésére és a marketingtevékenység személyre szabására használhatjuk. Az opcionális sütiket külső hirdetővállalatok is használhatják (“harmadik feles sütik”). Az opcionális sütiket csak az Ön beleegyezésével lehet használni, amelyet sütikről szóló felugró ablakunkon kiválaszthat és elmenthet. Ezt a beleegyezést jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni.

Jogalap: GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (a) pont – Beleegyezés.

 

Az általunk használt sütik

Az alábbi sütik vannak beállítva: (egy munkamenet élettartam)

PHPSESSID (érvényességi ideje a munkamenet végéig)

 

A Google Analytics további használatakor:

_WSS_ Teljes képernyős mód

_gat_UA-58820826-3

_gid

_ga

 

Web Analytics

 1. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google vállalat, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (a továbbiakban: Google) webanalitikai eszközét használja. Ez a felhasználás magában foglalja az “Universal Analytics” működési módot. Ez lehetővé teszi adatok, munkamenetek és interakciók hozzárendelését több eszközön keresztül egy álnéven futó felhasználói azonosítóhoz és így elemzik a felhasználó tevékenységeit az eszközök között. A Google Analytics ún. “sütiket” használ. A sütik olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket számítógépe böngészője tárol, és lehetővé teszik, hogy kiértékeljük, hogyan használja ön a weboldalt. A süti által rögzített információkat, melyek arra vonatkoznak, hogy Ön hogyan használja a jelen webhelyet, a szolgáltatás általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítja, és ott tárolja. Ha azonban a jelen webhelyen aktív az IP-anonimizálás, akkor a Google előzetesen lerövidíti az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményhez csatlakozott egyéb államokban. A szolgáltatás a teljes IP-címet csak kivételes esetben továbbítja a Google egyik USA-beli szerverének, ahol ezt követően lerövidítik az IP-címet. A Google Analytics használatával nem kerül egyesítésre az Ön böngészője által továbbított IP-cím a Google birtokában lévő többi adattal. A Google a jelen webhely üzemeltetőjének megbízásából ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használja Ön ezt a webhelyet, jelentéseket állítson össze a webhelyhez kapcsolódó tevékenységekről, valamint további, a webhely és az internet használatával összefüggő szolgáltatásokat nyújtson a webhely üzemeltetőjének. Az adatkezelés iránti jogos érdekünk szintén ezekben a célokban rejlik. A Google Analytics használatára a TKG (Osztrák Távközlési törvény) 95. paragrafusa vagy a GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (a) pontja teremt jogalapot.

 

A munkamenetek és a kampányok egy bizonyos idő után véget érnek. Alapértelmezés szerint a munkamenetek 30 perc inaktivitás után, a kampányok pedig hat hónap elteltével érnek véget. A kampányok időkorlátja legfeljebb két év lehet.

 

A böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával megakadályozhatja a sütik tárolását; azonban felhívjuk figyelmét, hogy ennek következtében előfordulhat, hogy Ön nem tudja majd teljes terjedelmében felhasználni a jelen webhely minden funkcióját. Azt is megakadályozhatja, hogy a Google rögzítse a süti által létrehozott, az Ön webhelyhasználatához kapcsolódó adatot (beleértve az Ön IP címét) továbbá azt is, hogy a Google feldolgozza ezt az adatot, ha letölti és telepíti az alábbi böngésző bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. A leiratkozási sütik (Opt-out böngésző bővítmény) megakadályozzák az adatok jövőbeni gyűjtését, amikor felkeresi ezt a weboldalt. Annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a Universal Analytics több eszközön keresztül adatot gyűjtsön, az összes használt rendszeren el kell végeznie a letiltást.

 

A felhasználói feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért lásd:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html vagy

https://policies.google.com/?hl=en

 1. Facebook képpont

Weboldalunk a Facebook közösségi hálózat “Facebook Pixel” (képpont) szolgáltatását használja, melyet a Facebook Inc. vállalat (1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, vagy európai lakosok részére a Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Írország) ; a továbbiakban (“Facebook”) nyújt.

A Facebook képpont segítségével a Facebook számára lehetővé válik weboldalunk látogatóinak meghatározása a hirdetések, az ún. “Facebook ads” megjelenítésének célcsoportjaként. Erre a célra felkerült a Facebook remarketing címke a weboldalra. Ez a címke közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szervereivel, amikor a weboldalt meglátogatják. Ez továbbítja a Facebook szerver felé, hogy Ön ellátogatott erre a honlapra és a Facebook hozzárendeli ezeket az információkat a személyes Facebook felhasználói fiókjához. Az összegyűjtött adatok nem láthatók számunkra, de csak a hirdetések elhelyezésével összefüggésben használhatóak.

Személyes adatainak gyűjtése és továbbítása a Facebook képpont céljaiból az Ön beleegyezésén alapul, amelyet sütikről szóló felugró ablakunkon kiválasztva adhat meg (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (a) pont). Ezt a beleegyezést jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni. A böngésző megfelelő beállításaival meg is tagadhatja a sütik használatát.

Ezen az oldalon ki van kapcsolva a leiratkozás a Facebook internetes nyomon követésről.

 

Azonban élhet a másik lehetőséggel: a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ linken kikapcsolhatja a “Egyéni célközönség” remarketing funkciót. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookra. Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, továbbá a magánélet védelmének lehetőségeiről szóló további információért kérjük, olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit az alábbi hivatkozáson keresztül: https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. LinkedIn konverziókövetés

Weboldalunk a LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (Írország) (“LinkedIn”) konverziókövető eszközt használja. Erre a célra felkerült a LinkedIn Insight címke a weboldalra, amely lehetővé teszi a LinkedIn számára statisztikai, álnéven történő adatok gyűjtését az ön weboldalunkon tett látogatásáról és annak használatáról, amely által az ön felhasználói viselkedésén alapuló összesített statisztikához jutunk. Ez azért történik, hogy megítélhessük LinkedIn kampányaink hatékonyságát. Általában különösen az alábbi információt gyűjtik: LinkedIn felhasználói azonosító (süti azonosító), IP cím, a honlaplátogatás metaadatai, mint pl. a böngésző típusa, a meglátogatott honlap.

Az Ön személyes adatainak LinkedIn konverziókövetés céljából történő kezelése az ön beleegyezésén alapszik, amelyet a sütikről szóló felugró ablakunkon kiválasztva adhat meg (GDPR 6. cikkely (1) bekezdés (a) pont).  Ezt a beleegyezést jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni. A böngésző megfelelő beállításaival meg is tagadhatja a sütik használatát.

 

Ezen az oldalon ki van kapcsolva a leiratkozás a Linkedln internetes nyomon követésről.

Az alábbi linken aktiválhatja a “Nincs követés” funkciót: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

 

Az adatok Linkedln általi gyűjtéséről és felhasználásáról és az Ön ezzel kapcsolatos jogairól, továbbá a magánélet védelmének lehetőségeiről szóló további információt talál a Linkedln adatvédelmi irányelveiben az alábbi hivatkozáson keresztül: https://privacy.linkedin.com/de-de?#.

 

Hogyan tudja ellenőrizni és kezelni a sütik használatát:

… a sütikről szóló felugró ablakunkon kiválasztva megadhatja beleegyezését a weboldalunkon felsorolt opcionális sütik használatára.  Ezt a beleegyezést jövőbeli hatállyal bármikor vissza lehet vonni.

… Meg is tagadhatja a sütik használatát böngészője megfelelő beállításaival vagy a sütik törlésével eszköze vagy internetes böngészője beállításaiban. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket. Azonban, ha szeretné, módosíthatja böngésző-beállításait annak érdekében, hogy törölje a sütiket, vagy megtiltsa automatikus használatukat. Általában véve, lehetősége van megnézni, hogy mely sütik lettek beállítva és egyenként törölheti őket, blokkolhatja a harmadik féltől származó vagy bizonyos oldalakról származó sütiket, elfogadhat minden sütit, értesítést kérhet, ha egy bizonyos sütit használnak, vagy elutasít minden sütit. Válassza böngészőjén az “Opciók” vagy “Beállítások” lehetőséget (“Options” vagy “Settings”) preferenciáinak megváltoztatásához. A következő hivatkozásokon keresztül további, böngészőtípusok szerinti információt talál:

 

Sütibeállítások az Internet Explorerben:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Sütibeállítások a Firefoxban:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Sütibeállítások a Chrome-ban:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Sütibeállítások a Safariban:
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/en/9277.html

… Tudnia kell, hogy ha minden sütit töröl, minden preferenciája elvész és sok weboldal nem fog megfelelően működni, vagy esetleg egyes funkciók elveszhetnek. Emiatt nem javasoljuk a sütik letiltását, amikor weboldalunkat használja.

 1. SZEMÉLYES ADATAINAK CÍMZETTJEI

A fenti célok érdekében személyes adatait az alábbi címzetteknek adhatjuk ki:

… alkalmazottainknak, akiknek szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez van rá szüksége, továbbá törvényi kötelezettségekből adódóan, a csoport vállalatainak, külső szolgáltatóknak (pl. számítástechnikai szolgáltatóknak), együttműködési partnereinknek, akik adatkezelő szolgáltatást végeznek számunkra, vagy akik más módon dolgoznak fel személyes adatokat az ebben az adatkezelési szabályzatban meghatározott célok érdekében (például külső tanácsadók), vagy akiről értesítjük Önt, amikor adatait begyűjtjük. Kérésre megadjuk Önnek a jelenlegi szolgáltatóink és partnereink listáját. Minden címzett köteles bizalmasan kezelni az Ön adatait és csak a szolgáltatás nyújtása keretében dolgozhatja fel azokat;

… reklám- és webanalitikai partnereknek (pl. Google LLC), akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak weboldalunkkal kapcsolatban;

… az illetékes hatóságoknak, mint pl. adóügyi, szabályozó vagy biztonsági hatóságok, állami szervek, bíróságok vagy más harmadik fél, ha az adatok megosztása (i) az alkalmazandó törvények vagy rendeletek alapján, (ii) törvényes jogaink gyakorlása, megőrzése vagy védelme érdekében, vagy (iii) az ön vagy egy másik személy fontos érdekeinek megvédése miatt szükséges;

… egy leendő vevőnek (továbbá ügynökeinek és tanácsadóinak), üzleti tevékenységünk (vagy annak egy része) tervezett megvásárlásával, egyesülésével vagy elidegenítésével kapcsolatban, azzal a feltétellel, hogy tájékoztatjuk a vevőt, hogy csak az ebben az adatkezelési szabályzatban meghatározott célok érdekében használhatja fel az Ön személyes adatait;

… bármely más személynek, amennyiben Ön hozzájárul adatai nyilvánosságra hozatalához.

Előfordulhat, hogy néhány címzett az Európai Unió vagy Európai Gazdasági Térség országain kívül eső országokban található, amelyekről az EU Bizottság még nem tanúsította, hogy az adatvédelem megfelelő szintjével rendelkeznének. Fontos megjegyezni, hogy az adatvédelem szintje ezekben az országokban eltérhet az EU-n vagy az EGT-n belüli szinttől. Továbbá előfordulhat, hogy az adatokhoz hozzáférnek a helyi hatóságok vagy bíróságok a vonatkozó rendelkezések értelmében.

Azonban amikor személyes adatokat továbbítunk ilyen harmadik országoknak, megfelelő biztonsági óvintézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy az ön jogait a GDPR rendelkezéseinek megfelelően megvédjük. Ez magában foglalja az Európai Bizottság által kiadott, a személyes adatok továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételek megkötését, (GDPR 46. cikkely (2) bekezdés (c) pont). Ha további részleteket szeretne tudni az általunk használt biztonsági garanciákról, vagy a megfelelő rendelkezések egy példányára van szüksége, kérjük, írjon az alábbi címre: datasecurity@alukoenigstahl.com.

 

 1. MEDDIG TÁROLJUK ADATAIT

A naplófájlokat általában három hónapig tároljuk. Ezen az időszakon túl a naplófájlokat csak a rendszereinkben észlelt szabálytalanságok vagy biztonsági események kivizsgálása céljából tárolunk. A sütik tárolásának időtartamáról lásd a 2. fejezetet: “SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE, KEZELÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA / Az általunk használt sütik”.

Általánosságban csak addig tároljuk az ön személyes adatait, amíg annak a célnak a teljesítéséhez szükséges, amelyre gyűjtötték azokat. Tehát minden esetben az önnel fennálló szerződéses vagy szolgáltatási viszony időszakában tároljuk az Ön adatait. Ezen az időszakon túl a törvényes megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében tároljuk személyes adatait (pl. az alkalmazandó adó- és társasági jogi rendelkezések szerinti 7 éves megőrzési kötelezettség teljesítése). Ahol szükséges, addig tárolhatjuk adatait, amíg a velünk szembeni esetleges jogi követelések el nem évülnek; bizonyos követelések esetén a törvényes elévülési idő lehet akár 30 év is.

Amint a személyes adatok további tárolásának nincsenek indokolt okai, töröljük vagy névtelenítjük azokat.

 1. AZ ÖN JOGAI ÉRINTETTKÉNT

 

Érintettként a következő jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban törvényben meghatározott feltételek szerint:

… ellenőrizheti, tárolunk-e és milyen személyes adatokat önről, és kérheti, hogy bocsátsuk az ön rendelkezésére ezeknek az adatoknak a másolatát (hozzáférés joga)
… kérheti azoknak a személyes adatainak helyesbítését, módosítását vagy törlését, amelyek pontatlanok, vagy nem a törvény rendelkezései szerint kezeljük azokat (helyesbítéshez és törléshez való jog)

…kérheti, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését (az adatkezelés korlátozásához való jog)
… tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen bizonyos körülmények között, vagy visszavonhatja az adatkezeléshez korábban adott beleegyezését (tiltakozáshoz vagy beleegyezés visszavonásához való jog)
megkaphatja a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban és továbbíthatja ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek (adathordozhatósághoz való jog)

Az ön személyes adatait nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló döntések meghozatala céljából dolgozzuk fel, ideértve a profilalkotást is, amelyek jogi következményekkel járnak Önt illetően (GDPR 22.cikkely). A fenti jogok bármelyikének gyakorlásához kérjük, küldjön egy e-mailt a következő címre: datasecurity@alukoenigstahl.com. Továbbá jogában áll, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál, ha úgy véli, hogy az önt megillető adatkezelési jogokat megsértették. Ausztria esetében az adatvédelmi hatóság a felelős.

 1. ADATBIZTONSÁG

Az ALUKÖNIGSTAHL technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az általunk feldolgozott adatok véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, megsemmisítéssel szembeni védelme érdekében, vagy illetéktelen személyek hozzáférése ellen. Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlődéssel összhangban. Azonban nem garantálhatjuk az adatok védelmét lekérdezéssel, jogellenes felhasználással, visszaéléssel vagy megváltoztatással szemben, vagy véletlenszerű nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés ellen, avagy harmadik fél jogosulatlan cselekményei ellen.

 1. AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FRISSÍTÉSE

Weboldalunk használatával Ön tudomásul veszi az adatok fent leírt felhasználását. Ez az adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép, és minden korábbi nyilatkozatot felülír. Az adatvédelmi nyilatkozatot esetenként frissíthetjük, figyelembe véve a jogi, műszaki vagy üzleti változásokat. Észszerűen elvárható lépéseket teszünk, hogy tájékoztassuk Önt a végrehajtott változtatások fontosságától függően.

 1. LINKEK MÁS SZOLGÁLTATÓKHOZ

Weboldalunk tartalmazhat más szolgáltatókhoz való hozzáférési linkeket és linkeket az általunk használt közösségi médiához (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google+). Jelen adatvédelmi nyilatkozat csak a hozzánk tartozó, általunk, vagy egy általunk megbízott harmadik fél által üzemeltetett webhelyekre és szolgáltatásokra vonatkozik. Nincs befolyásunk a szolgáltatásainkból eredő linkekre. Nem vagyunk felelősek azért, hogy ezek a szolgáltatók vagy a közösségi média platformok üzemeltetői megfeleljenek a törvényben előírt adatvédelmi előírásoknak. Kérjük, olvassa el e weboldalak vonatkozó adatvédelmi irányelveit.

 1. KAPCSOLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya merülne fel személyes adatainak általunk végzett feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, írjon a következő címre: datasecurity@alukoenigstahl.com.

 

Dátum: 2021.02.04
***

 

 

Imprint & Data Protection